Trädgård

Trädgårdsutbildningen med inriktning mot anläggning, skötsel och odling ger kunskaper i hur man anlägger och sköter trädgårdar, parker och kyrkogårdar samt hur man odlar exempelvis blommor, grönsaker och rotfrukter. I utbildningen varvas teori och praktik där lektionssalen kan vara ett växthus, en park eller ett klassrum.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1000 poäng fördelat på 41 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.