Truckutbildning

Truckutbildning enligt TLP 10

OBSERVERA! Pga restriktioner runt Covid-19 genomförs utbildningen delvis digitalt. Utbildningen genomförs under ca 5 dagar fördelat på 2 veckor med anledning av restriktioner av Covid19. Det innebär även att deltagarna kommer att delas upp i mindre grupper vid körningen.

Utbildningen genomförs enligt TLP 10, Truckläroplan 10. Efter godkänd utbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i typ A och B. Föraren kan använda trucken för materialhantering med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal. Ett utbildningsbevis (truckkort) utfärdas till godkända förare. Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5).

Upplägg:

 • Självstudier (ca. 10 timmar)
 • Teorigenomgång
 • Uppskrivning
 • Praktisk genomgång
 • Övningskörning
 • Uppkörning

Innehåll:

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods

Blir du antagen kommer du att få ut kursmaterial i förväg som du skall ha läst igenom innan utbildningsstarten.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.