Undersköterska – distans

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som undersköterska. Undervisningen bedrivs som distansutbildning med uppstart var 10:e vecka.

Kombinera arbete med studier och skaffa dig de kunskaper du behöver för en anställning inom vård och omsorg. Utbildningen startar var tionde vecka med ett upprop kl. 15.00 på Vägga vuxenutbildning. Du bestämmer studietakten. Du läser 10 kurser och en fördjupning. Kursernas längd varierar. Arbetsplatsförlagd utbildning ingår också. Kursböckerna lånar du av oss.

Ta chansen och få dina kunskaper dokumenterade!

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.