Undersköterska

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som undersköterska. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan.

Sista terminen väljer du mellan olika fördjupningsinriktningar. Fördjupningsinriktningarna varierar mellan intagen och de för tillfället aktuella inriktningarna finns i vår webbansökan.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1450 poäng fördelat på 55 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.