Vårdbiträde

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som gör dig anställningsbar som vårdbiträde inom vård- och omsorgssektorn, t ex särskilt boende för äldre och hemtjänst.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och diskussioner samt praktiska moment på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 800 poäng + eventuella orienteringskurser. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringar.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.