Förlänga min kurs

Om du av olika anledningar behöver förlänga din studietid för din kurs så behöver du först diskutera det med din lärare och sedan kontakta studievägledningen. Kontaktuppgifter här på sidan.

Om du har studiemedel (bidrag och/eller lån) från CSN så tänk på att förändringar i din studieplanering ändrar din studietakt och därmed kan påverka det belopp du får av CSN. Ändrad studietakt kan också innebära att du kan bli återbetalningsskyldig. Är du osäker, ta kontakt med CSN innan du ändrar din studietakt för att få besked hur en ändrad studietakt påverkar dina utbetalningar.

Vänligen skicka ett mail till syv.larcenter@utb.karlshamn.se med nedan uppgifter eller vid telefonkontakt ha nedan uppgifter tillgängliga:

Namn:
Personnummer:
Kurs:
Nytt slutdatum (alltid en fredag):
Jag läser på: Vägga Vuxenutbildning/Arena utbildning (Exlearn)
Min lärare på Vägga Vuxenutbildning heter: