Kurser på gymnasienivå

Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till dig som vill läsa kurser på gymnasienivå. Du kan antingen läsa in en fullständig gymnasieexamen eller läsa enstaka kurser som du själv väljer efter intresse och behov. Du är behörig att söka till gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning på en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Därefter gör du i samråd med din lärare en individuell studieplan. Du läser efter samma ämnesplaner och kurser som gymnasieskolan, men oftast under kortare tid och i flexiblare former. Du kan läsa på heltid eller deltid och välja mellan att studera i grupp eller på distans. Gruppstart sker oftast i januari och augusti, distanskurserna har löpande antagning. Kurser kan komma att strykas på grund av för få sökande.

Du kan läsa kurser inom följande områden:

  • Data/IT (datorteknik, information och kommunikation, intern och extern kommunikation, nätverksteknik, nätverksadministration, programmering och programhantering)
  • Ekonomi (administration, affärsjuridik, entreprenörskap och företagande, företagsekonomi, ledarskap och organisation, marknadsföring, personaladministration, redovisning, rätten och samhället)
  • Matematik
  • Naturvetenskap (biologi, kemi, fysik och naturkunskap)
  • Samhällsvetenskap (historia, internationell ekonomi, internationella relationer, psykologi, religion och samhällskunskap)
  • Språk (engelska, svenska och svenska som andraspråk)
  • Vård och omsorg (etik och människors livsvillkor, hälsopedagogik, IT inom vård och omsorg, medicin, palliativ vård, psykiatri, rättspsykiatri, socialpedagogik, vård och omsorgsarbete, äldres hälsa och livskvalitet)

Ta kontakt med Studie- och yrkesvägledare för mer information, råd och stöd