Framtidskortet

Karlshamn är med att lägga Framtidskortet

Nu ska det bli lättare för vägledare  och coacher att skapa underlag för samtal som ska användas i vägledande möten med unga och vuxna som vill vidare i livet. Genom projektet Framtidskortet har ett digitalt kartläggningsverktyg för vägledning och validering skapats.

Det var under ett möte för drygt ett år sedan mellan studie- och karriärvägledaren Agneta Andersson, vuxenutbildningen i Karlshamn, Börje Lindqvist, arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun och Lars Hugsén från Norrtälje vuxenutbildning, som idén kläcktes.

Det har blivit ett antal digitala möten mellan projektledarna Agneta Andersson, Börje Lindqvist och Lars Hugsén.

– Vi känner varandra väl sedan tidigare och vi har alla jobbat med analoga kortlekar för att hjälpa sökanden att hitta rätt i sin vidareutveckling och började spåna på en digital och ett mer lättillgängligt verktyg, säger projektledaren Agneta Andersson, studie- och karriärvägledare på vuxenutbildningen i Karlshamn.

Sagt och gjort, en digital prototyp skapades vilken de sökte pengar för att kunna utveckla vidare. I samarbete med kommunerna fick de även regionala medel från regionerna Blekinge och Norrbotten.

Verktyget får snabbt fram samtalsunderlag

– Syftet med kartläggningsverktyget Framtidskortet är att snabbt få fram ett samtalsunderlag att utgå ifrån i mötet med en elev eller kund. Vi förtydligar till exempel bilden av den sökandes kompetenser genom att sortera, prioritera och beskriva valda kort för att få fram realistiska och inspirerande framtidsidéer om vidare studier eller karriärval, säger Agneta Andersson.

Samtalsunderlaget skapar vägledaren eller coachen själv i systemet genom att lägga till digitala kortlekar och formulärfrågor som kan vara färdiga eller egna. Materialet som skapas kan även delas med andra användare i systemet.

Ungdomar växer med oanade kunskaper

I projektet använder idémakarna sig av olika testmiljöer inom arbetsmarknadsenheter, grundskola, gymnasieskola  och vuxenenheter och andra organisationer där man coachar människor.

– De har bland annat provat Framtidskortet på ungdomar som kommer till Navigatorcentrum i Karlshamn och behöver vägledning. Det finns de som inte tror de kan något, men efter en kartläggning av deras kunskaper kan det komma fram att de är grymma på engelska och strategitänk eftersom de spelat strategispel på nätet där de måste konversera på engelska. När de ser att deras hobby faktiskt har gett dom kunskaper som de kan ha nytta av i arbetslivet eller i vidare studier så växer deras självkänsla, säger Agneta.

Testmiljöerna tipsar varandra om hur de jobbat och delar med sig av erfarenheter de gjort för att Framtidskortet ska bli ett så bra verktyg som möjligt att kunna använda sig av.

Chattbot svarar på de vanligaste frågorna

I projektet ingår också att testa en chattbot, där de vanligaste frågorna snabbt ska kunna besvaras av en robot.

–  Återkommande frågor tar en stor och onödig del av studie- och yrkesvägledarnas och studieadministrationens tid och resurser. Genom att ha en nationell chattbot som kan svara på 40 procent av de mest vanligt återkommande frågorna skapar vi utrymme till mer tid för kvalificerad vägledning, säger Agneta.

Stort nationellt intresse för Framtidskortet

Det är ett stort intresse både för framtidskortet och chattboten som nu håller på att provas och utvecklas för att kunna börja användas av olika organisationer för en blygsam avgift efter projekttidens slut i oktober i år. Under våren ska Framtidskortet testas och utvärderas av både vägledare, coacher och sökanden.

– Efter projektets slut måste ju någon underhålla och fortsätta att utveckla verktyget  och chatboten och det tänker vi ska kunna bekostas genom att verktyget blir medlemsägt, och eftersom vi ser ett stort intresse från hela landet är vi väldigt optimistiska inför verktyget och chattbotens framtida användning, säger Agneta, som genom projektet själv fått en av sina karriärdrömmar uppfylld.

– Jag har alltid drömt om att bli projektledare eftersom jag tycker om att fördjupa mig i saker, så det är en ynnest att få vara en del av att skapa Framtidskortet som görs av vägledare för vägledare – allt för att underlätta vägen framåt i en enskild människas liv, säger Agneta Andersson.

Läs mer om projektet på Framtidskortets webbsida.